Endüstri 4.0 platformunun gereksinimleri arasında ortaya çıkan IoT (nesnelerin interneti) veya M2M (makineler arası iletişim), giderek artan sayıda cihazı her an internete bağlayarak, insandan insana veya insandan bilgisayara etkileşime gerek kalmadan karşılıklı çalışan bilgisayarların, sistemlerin, makinaların, nesnelerin birbirleriyle iletişimini sağlayan sistemdir.

Uydu teknolojisinin, bilinen en büyük iletişim gereksinimini karşılayabilmek için çözümler sağlayarak veya yeniden tanımlayarak IoT alanındaki karasal sağlayıcılarla tamamlayıcı rol oynayacağı açıktır. 

Uydu teknolojisinde trendler incelendiğinde, özellikle yakın zamanda uydu filomuza katılacak TÜRKSAT 5B uydusunun sağlayacağı imkanlar da düşünüldüğünde, Ka Bant üzerinden verilecek veri hizmetlerinin gelişen IoT servislerinde çok önemli bir boşluğu dolduracağı aşikardır. 

IoT odaklı uydu hizmetleri için, son cihaz bağlantı donanımına ve hizmet ücretlerine odaklanan küresel pazar son kullanıcılar için modeller geliştirmeye devam etmektedir.
Tamamen küresel IoT bağlantısı, yalnızca uydunun sunabileceği bir hizmet olduğu için, çevresel izlemeyi, tarımı, kamu altyapı yönetimini ve geniş alanlı uzaktan algılama ile ilgili tüm algı bu servis sayesinde değişime uğrayacaktır. Düşük maliyetli, güçlü küresel bağlantı imkanı, bağlı sensörlerin toplam sayısını artıracak ve bu veri noktalarıyla çeşitli küresel çevresel, toplumsal, endüstriyel, tarımsal ve lojistik uygulamalarda veri tabanlı tahmin ve eğilimlerin doğruluğunu da artıracaktır.

IoT servisini sunabileceğimiz Ar-Ge çalışmalarımız devam etmektedir. Halihazırda üretimi yapılan bir ürün ile servise başlanılarak, yürütülen IoT terminal geliştirme projesi ve VSAT sistemi geliştirme projeleri ile beraber ürünün yerli ve milli olarak üretimi planlanmaktadır. 

Full width sayfa
Off