09 Nisan 2018
Bilişim
Genel
Kablo
Uydu

Türksat A.Ş., geçen yıl tarihinin en yüksek net satışları ve faaliyet kârını elde ederek, net satışlarını yüzde 31,55 artışla 1 milyar 237,57 milyon liraya çıkardı.

Şirketimizin 2017’de toplam varlıkların içindeki hazır değerlerinin payı yüzde 9, ticari alacakların payı ise yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli yükümlülüklerinin aktif toplamına oranı yüzde 15, özkaynakların aktif toplamına oranı ise yüzde 82 oldu. Türksat’ın uzun vadeli yabancı kaynakların aktif toplamına oranı da yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Finansal kurumlara karşı bir yükümlülüğümüz bulunmazken, özkaynaklarımız 2 milyar 211,27 milyon liraya çıktı.

Net satış yüzde 31,55 arttı

Tarihin en yüksek net satışları, faaliyet kârı, FAVÖK ve dönem kârı sonuçlarını elde eden şirketimiz, 2017’de net satışlarını yüzde 31,55 artışla 940,78 milyon liradan 1 milyar 237,57 milyon liraya çıkardı.

Türksat’ın faaliyet kârı yüzde 126,50 artarak, 163,01 milyon lira, dönem kârı ise yüzde 60,08 artışla 238,44 milyon lira oldu.

Geçen yıl uydu faaliyetlerine ilişkin net satışlarda yüzde 10,11, kablo faaliyetine ilişkin net satışlarda yüzde 21,13, bilişim faaliyetlerine ilişkin net satışlarda ise yüzde 115,60 artış yaşandı.

Net satışlarda gerçekleşen 296,79 milyon liralık artışın 173,8 milyon liralık kısmı bilişim gelirlerinden, 82,6 milyon liralık kısmı kablo gelirlerinden, kalan 40,4 milyon liralık kısmı ise uydu gelirlerinden kaynaklandı. Faaliyet alanlarına göre satışların bu sonucu, bilişim alanının toplam gelir içindeki payında artışa yol açtı.

Türksat’ın FAVÖK’ü 2017’de, bir önceki yıla kıyasla, yüzde 37,87 artarak 392,09 milyon liraya yükseldi. Şirketimizin geçen yıl FAVÖK marjı yüzde 31,68 olarak sonuçlandı.